Trang chủ Tin tức Pride Group Enterprises đặt hàng 100 xe tải từ Lion Electric