CÔNG TY TNHH KINH DOANH Ô TÔ NISU
449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
0332.673.999
NisuLongBien@gmail.com
http://xetai-isuzu.com