Isuzu F-Series 6-15 Tấn

Showing all 11 results

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 14500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 15000 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 15450
 • Động cơ: 6HK1E4SC
 • Kích thước thùng: 9420 x 2380 x 800/2150
 • Bảo hành:3 năm
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5750 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6670 x 2350 x 2060 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 6250 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6670 x 2370 x 2050 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 6750 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 7500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9620 x 2380 x 800/2150
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 8011 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 7600 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 7600 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9798 x 2350 x 2290 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 8300 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

0336.984.555